Het bouwen van een kijkhut in het natuurdomein de kuifeend pal in de haven van Antwerpen en dit in opdracht van het havenbedrijf voor het project ‘recreatieve infrastructuur havenland’.