WATERBOUWWERKEN

Waterbouwwerken om water in goede banen te leiden. Werken aan bevaarbare en onbevaarbare waterlopen is de kernactiviteit geworden voor ons bedrijf. Zowel in het ontwerp als in de bouw van oeverversterkingen, de bouw van vistrappen, de bouw van in- en uitstroomconstructies alsook in de uitvoering van spaar- en retentiebekkens.

Van Raak L. BV

Adres: Hegge 104, Weelde
Email: info@van-raak.be
Telefoon: 014 65 64 64