CONSTRUCTIEWERKEN

Constructiewerken om de beleving en comfort voor mens en natuur in en rond vijvers, waterlopen, parken en natuurgebieden te verhogen. In het water in de vorm van steigers, vlonders, pontons en broedeilanden, in parken en natuurgebieden in de vorm van knuppelpaden, vogelkijkhutten, banken en andere inrichtingswerken. Tot slot, in samenspraak met de klant werken we een concept uit dat enerzijds tegemoet komt aan zijn noden en anderzijds voldoet aan de huidige voorschriften.

Van Raak L. BV

Adres: Hegge 104, Weelde
Email: info@van-raak.be
Telefoon: 014 65 64 64