Voor de uitbreiding van de fiets-o-strade hebben we een wandbekleding aangebracht tegen de betonnen keerwanden van de fietsdoorgangen onder de betreffende rijwegen.

Deze bekleding heeft niet alleen een esthetische functie maar dient evenzeer als geluidswerende wand voor zowel de gebruikers van de fiets-o-strade maar ook voor de aangrenzende bebouwing.

De bekleding bestaat uit onbehandeld Larix hout, FSC-gelabeld. De bekleding is zo tegen de betonnen keerwanden bevestigd dat er zich achter de gevelbekleding geen stagnatie van water kan voordoen.