De georol, biorol of beter bekend als ‘kokosrol’ is een bouwmateriaal dat valt onder de Natuurtechnische Milieubouw (NTMB). NTMB is een zorgsysteem dat de kwaliteit en technische informatie over deze natuurlijke materialen en hun toepassingen verbeterd. De producent of leverancier kan voor zijn zorgsysteem gecertificeerd worden door een keuringsinstelling zoals COPRO. Van Raak behaalde in 2017 als éérste in België het NTMB certificaat.

De kokosrol is opgebouwd uit 100% kokosvezel die samengeperst wordt tot een cilindrische vorm die samengehouden wordt door een knopenloos kokosnet. De ‘rollen’ kunnen al dan niet voor beplant en opgekweekt worden met inheemse helofyten (waterplanten) om een bepaalde doorworteling te verkrijgen voor de plaatsing.

Aangezien kokosrollen een uitstekende bescherming bieden tegen uitspoeling van een oever of talud worden ze vooral als teen- en taludversterkingen toegepast aan vijvers, beken en waterlopen. Ze vormen een ideale overgangsperiode tot dat de wortels van de vegetatie de oever beschermende functie heeft overgenomen omdat na verloop van tijd de kokosvezels verteren (= biologisch afbreekbaar).

In opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij hebben wij in Gierle op de Aa een oeverherstelling uitgevoerd met onze zelf opgekweekte, voorbeplante kokosrollen diameter 30cm. De kokosrollen werden vastgelegd tussen PEFC naaldhouten palen. De wortels van de kokosrollen hebben altijd water nodig dus is het belangrijk om het gemiddeld waterniveau te bepalen en de kokosrol op die hoogte aan te brengen. Aangezien het hoogteverschil tussen de bedding en het wateroppervlak te groot was hebben we de kokosrol op hoogte gebracht met waterbouwstenen.