Opdrachtgever: Vlaamse Milieumaatschappij

In Mechelen wordt vanaf de Maanstraat tot aan de Antwerpse Steenweg gewerkt aan de Vrouwvliet. Over een traject van 3km wordt op vele plaatsen de betonnen oevers vervangen door ecologisch waardevolle oevers met flauwe hellingen en natuurlijke oevervegetatie. In sommige zones kunnen de betonplaten niet verwijderd worden omwille van de stabiliteit naast het jaagpad. Hier worden natuurlijke vooroevers aangelegd . De natuurlijke vooroevers worden opgebouwd uit een palenrij met wiepen en voorbeplante biodegradeerbare oeverrollen (NTMB).

De ingrepen zullen de ecologische toestand versterken en vergroten het zelf zuiverend vermogen van de waterloop. De ondiepe zones zorgen voor extra structuur en stromingsvariatie.