VERKOOP GEWEVEN SCHANSKORVEN

Door hun lange levensduur en grote waterdoorlaatbaarheid worden geweven schanskorven hoofdzakelijk gebruikt in de waterbouw als oeververdediging maar ze kunnen ook toegepast worden als keermuur of grondkering. Ze bestaan uit geweven, flexibele draad-netten met zeskantige (hexagonale) mazen die als een box in elkaar geassembleerd wordt. Deze box wordt dan opgevuld met een breuksteen naar keuze.

Geweven schanskorven bestaan in blokvorm of matrasvorm. De matrasvorm wordt meestal gebruikt op taluds van grachten, waterlopen of spaarbekkens. De blokvorm wordt meestal toegepast om een steilere talud te bekomen of om een grotere gronddruk op te vangen. Deze blokvormige korven worden in één of meerdere lagen gestapeld vanaf de bodem van een waterloop, spaarbekken of vanaf de teen van een helling.

Toepassing: oeverversteviging, steunmuur, keermuur, decoratief …

VERKOOP GEPUNTLASTE SCHANSKORVEN

Gepuntlaste schanskorven of steenkorven hebben vierkante of rechthoekige mazen en zijn door hun dikkere draaddiameter veel stijver en strakker van uitzicht dan geweven korven. Gepuntlaste schanskorven worden toegepast als keermuur of als geluidswal. Door het strakke uitzicht worden ze ook puur decoratief gebruikt, bijvoorbeeld als gevelbekleding of tuinafscheiding. Deze gepuntlaste korven zijn erg populair bij architecten en studiebureaus vanwege de grote ontwerpvrijheid. Het is een modulair systeem dat bestaat uit verschillende panelen met afmetingen en mazen die op maat gemaakt kunnen worden. Ook de opvulling van de korven kan men zelf kiezen, overwegend worden de korven wel gevuld met breuksteen of keien.

Toepassing: gevelbekleding, keermuur, decoratief …

Eigenschappen

Geweven schanskorf

– GALFAN coating als bescherming tegen corrosie , conform het standaardbestek 250 versie 3.1
– COPRO gecertificeerd

TF COPRO
TF schanskorven in blokvorm
TF schanskorven in matrasvorm

Gepuntlaste schanskorf

– GALFAN coating als bescherming tegen corrosie , conform het standaardbestek 250 versie 3.1

Van Raak L. BV

Adres: Hegge 104, Weelde
Email: info@van-raak.be
Telefoon: 014 65 64 64